Pisarze

Polscy pisarze są niezwykle cenieni w świecie literatury. Warto przybliżyć ich sylwetki uczniom. Nasze plansze dydaktyczne zachęcą do czytania dzieł polskich noblistów, wieszczów i autorów szkolnych lektur.

Poziom: