Ortografia

Jak zapamiętać tajniki ortografii języka polskiego? Najlepiej wizualnie, za pomocą dobrych plansz dydaktycznych. Ważne, by były dostosowane do uczniów szkół podstawowych oraz poprawne merytorycznie.

Wszystkich wyników: {{count}}

Plansze o ortografii

Zgodnie z podstawą programową, uczeń powinien pisać poprawnie pod względem ortograficznym i stosować reguły pisowni. Do nauki ortografii przydadzą się odpowiednie plansze dydaktyczne.