Interpunkcja

Interpunkcja języka polskiego dostarcza problemów nie tylko uczniom szkół podstawowych, lecz także dorosłym. Dlatego warto wyposażyć klasę w dobre plansze dydaktyczne, które raz na zawsze wyjaśnią, jak stosować przecinki oraz pomogą w zrozumieniu funkcji znaków interpunkcyjnych.

Plansze o interpunkcji

Podstawa programowa wskazuje, że uczeń szkoły podstawowej powinien poprawnie używać znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu. Posiadamy plansze dydaktyczne wyjaśniające powyższe znaki.