Ludzie

Słynni Polacy, ważne postaci historyczne, wybitni pisarze czy naukowcy to osoby, o których uczymy się przez cały tok szkoły. Plansze dydaktyczne i gazetki ścienne poświęcone wybitnym osobom pomogą uczniom zapoznać się z ich biografiami i zainspirować.

Poziom: