Pisarze

Plansze dydaktyczne i gazetki ścienne poświęcone pisarzom pomogą przybliżyć ich twórczość uczniom. Nasze pomoce zachęcą do czytania dzieł noblistów, wieszczów i autorów szkolnych lektur.