Nobliści

Polscy nobliści należą do elitarnego grona najwybitniejszych ludzi nauki i literatury. Poświęcamy im wiele uwagi na planszach dydaktycznych i gazetkach ściennych, które ułatwią uczniom poznanie ich dorobku.