Świetlica

Świetlica szkolna to miejsce, o którym często zapomina się w kwestii jej walorów edukacyjnych. Warto wykorzystać czas, który uczniowie w niej spędzają, by przekazać ważne treści dydaktyczne. Nasze plansze przeznaczone do świetlicy będą wartościowym elementem jej wyposażenia.

Poziom:

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna pełni we współczesnej edukacji bardzo istotną funkcję. Podstawa programowa wskazuje ją jako miejsce służące nie tylko do spędzania wolnego czasu, lecz także ważne miejsce wychowania poza zajęciami lekcyjnymi. Sprzyja temu dobre wyposażenie świetlicy w materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne.