Przyroda

Przyroda to niezwykle ważny przedmiot, który nie tylko wprowadza ucznia szkoły podstawowej w świat nauk biologiczno-chemicznych, lecz także uwrażliwia na kwestia takie, jak ekologia i ochrona środowiska. Plansze dydaktyczne są świetną pomocą w nauce przyrody.

Poziom:

Plansze przyrodnicze

Celem przedmiotu przyroda jest przybliżenie uczniowi jego otoczenia, umożliwienie poznania składników krajobrazu i zależności, które zachodzą w przyrodzie. Edukacja powinna się skupić na okolicy szkoły i miejsca zamieszkania. Nauka odbywa się przez obserwację, badanie, doświadczanie i komunikowanie się z innymi. Wspierają ją plansze dydaktyczne, które wyjaśnią zagadnienia związane z ekologią, ochroną przyrody czy życiem roślin.