Edukacja dla bezpieczeństwa

Jak zadbać o to, by nasi uczniowie byli bezpieczni w internecie? Pomogą w tym nasze pomoce edukacyjne. Na atrakcyjnych planszach edukacyjnych informujemy o prawach dziecka, udzielaniu pierwszej pomocy i jej wzywaniu. Z kolei gazetki ścienne pomogą spędzić wakacje w bezpieczny sposób.

Plansze z edukacji dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa ma na celu przygotowanie uczniów do odpowiedniego zachowania i właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia i życia. Przedmiot kształci m.in. w zakresie bezpieczeństwa państwa i organizacji działań ratowniczych. Plansze dydaktyczne dotyczące bezpieczeństwa poświęcone są nie tylko edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy, lecz np. postępowaniu z koronawirusem czy zasadom bezpiecznego korzystania z internetu.