WOS

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot, który jest nam bardzo bliski. Nasze plansze dydaktyczne wspierają edukację obywatelską. Pomoce, które projektujemy, promują nowoczesny patriotyzm. Interesujemy się polityką i lubimy poruszać kwestie społeczne.

Poziom:

Plansze z wiedzy o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie jako przedmiot interdyscyplinarny czerpie z nauk społecznych i humanistycznych. Bazuje także na wiedzy i zdolnościach uczniów z języka polskiego, historii i geografii. Służy szerzeniu edukacji obywatelskiej. Nasze pomoce dydaktyczne z WOS-u zawierają elementy edukacji regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej.